Czy Twoje łańcuchy do pomp

spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej?

Czy pompy - za które odpowiadasz - wiszą na łańcuchach, które spełniają wymagania EU?

Sprawdź czy łańcuchy, na których są zawieszone pompy
spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC?


Sercem przepompowni są pompy zanurzeniowe. Aby działały jak najdłużej należy je należycie serwisować. Podnoszenie pomp z przepompowni celem ich serwisowania, a następnie ich opuszczenie nie musi wiązać się z bólem głowy osoby za to odpowiedzialnej pod warunkiem, że do tych czynności wykorzystywane są profesjonalne łańcuchy przeznaczone do techniki podnoszenia ładunków.

Austriacki producent łańcuchów technicznych - firma pewag - od kilku lat wprowadza na rynek profesjonalne zawiesia łańcuchowe pewag winner INOX oraz rozwiązania dla branży wodno-ściekowej – zawiesia łańcuchowe pewag winner PCWI z charakterystycznymi ogniwami szerokimi co 1 metr w swojej budowie.

 

„W Polsce nadal powszechnie użytkowane są łańcuchy wg DIN 763 oraz DIN 766” – zwraca uwagę Piotr Kwaczyński z polskiego oddziału firmy pewag. Niestety użytkownicy często nie są świadomi tego, że łańcuchów tych nie wolno wykorzystywać w technice podnoszenia.

Łańcuchy wg DIN 763 to łańcuchy o tzw. ogniwach długich. Proporcje budowy ogniw tych łańcuchów automatycznie dyskwalifikują je z możliwości użytkowania w technice podnoszenia. W łańcuchach technicznych przeznaczonych do techniki podnoszenia długość oczka w ogniwie musi być trzykrotnością średnicy drutu np.: 4x12, 6x18, 10x30).

Łańcuchy wg DIN 766 są co prawda łańcuchami o tzw. ogniwach krótkich, ale nie charakteryzują się co najmniej 20% rozciągnięciem przed zerwaniem – wartością wymaganą przez normę. Łańcuchy wg DIN 766 są powszechnie nazywane łańcuchami kotwicznymi (po angielsku: anchor chains) i mogą służyć co najwyżej do kotwiczenia łodzi, ale w żadnym wypadku nie mogą być używane w technice podnoszenia ładunków.
 
W rozmowach z użytkownikami pomp często słyszymy argumenty jak np.: „ale przecież używamy takich łańcuchów od dawna i nic się nie stało”. Owszem – „stało się” – zwraca uwagę Piotr Kwaczyński. Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej i na jej terenie obowiązują przetłumaczone na język polski normy unijne, których należy przestrzegać. Dodatkowo – w dwa lata po wstąpieniu Polski do UE – wprowadzono Dyrektywę Maszynową 2006/42/EC , która zaczęła obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich.

Najwyższy czas postawić grubą kreskę pomiędzy stanem dotychczasowym (jeśli odbiega od aktualnie obowiązujących standardów) i wymienić wszystkie łańcuchy niespełniające wymagań.

W celu otrzymania szczegółowej oferty cenowej prosimy o bezpośredni kontakt z managerem produktu:

Piotr Kwaczyński
pik@pewag.pl
+48 603 970 100