Dopłata materiałowa

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30.06.2021 wszystkie dotychczasowe cenniki zostaną skorygowane o "dopłatę materiałową", która wejdzie w życie od 1 lipca 2021

Drodzy Partnerzy Handlowi,

Tak jak już wcześniej informowaliśmy ceny stali na rynkach są nadal bardzo niestabilne. Już w II kwartale huty sygnalizowały dalsze podwyżki cen w III kwartale. Te podwyżki cen zostały zaaplikowane i przełożone na firmię pewag.

Firma pewag musiała zaakceptować wzrost cen o 25% - 35% za trzeci kwartał, aby nadal moć produkować i dostarczać Państwu produkty. Ponadto - w tym samym okresie - ceny istotnych materiałów eksploatacyjnych prawie podwoiły się. Pomimo znacznie dłuższych terminów realizacji dostaw półproduktów z hut, nadal jesteśmy w stanie zapewnić ciągłą realizację dostaw do Państwa.

Podwyżki zmuszają nas do przeprowadzenia kolejnej korekty ceny w formie "dopłaty materialowej", która będzie obowiązywać od 1 lipca 2021. Wysokość dopłaty różni się w zależności od grupy produktowej. Dopłata zostanie zmodyfikowana/wycofana, jeśli ceny stali ustabilizują się/spadną. Z dzisiejszej perspektywy nie możemy jednak przewidzieć terminu przyszłej korekty "w dół"; obawiamy się natomiast, iż możemy mieć do czynienia z dalszymi podwyżkami cen stali w IV kwartale.

  • łańcuchy zawiesiowe pewag winner G10, winpro G12, winner fire: + 8,0%
  • akcesoria zawiesiowe oraz punkty zaczepowe, levo, magnesy: + 3,4%
  • uchwyty: + 2,5%
  • gotowe zawiesia: + 4,9%
  • łańcuchy nierdzewne: + 8,0%
  • akcesoria nierdzewne: + 3,4%
  • gotowe zawiesia oraz zawiesia do pomp: + 4,9%
  • produkty tekstylne: + 8,0%
  • łańcuchy zrywkowe do gospodarni leśne:j + 8,0%
  • akcesoria do gospodearki leśnej: + 3,4%

Obecnie nie jesteśmy w stanie potwierdzić zamówień z terminem dostawy późniejszym niż 30 września, ponieważ ceny stali, jak wspomniano wcześniej, mogą ponownie wzrosnąć w czwartym kwartale. Uprzejmie informujemy, iż istnieje mozliwość złożenia zamówień (w  aktualnych cenach) do 30.06.2021 o wartości nie wiekszej niż średni dwumiesięczny wolumen zamówień z ostatniego roku. Zamowienia już złożone i potwierdzone zostaną zrealizowane na dotychczasowych warunkach.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tej ważnej sprawie. Naszym głównym wspólnym celem musi być utrzymanie zdolności do dostarczania produktów pewag pomimo trudnych okoliczności.