Łańcuchy śniegowe na koła pojazdów straży pożarnej. Przygotowania pojazdów do zimy.

Gotowi do akcji? Łańcuchy śniegowe zawsze na kołach!

Zima za pasem.. Warto sprawdzić w jakiej kondycji są łańcuchy śniegowe zakupione w poprzednich sezonach lub jeśli ich brak - zamówić zawczasu, kiedy są jeszcze dostępne na rynku.

Czym powinny różnić się łańcuchy śniegowe na koła pojazdów straży pożarnej od standardowych łańcuchów do ciężarówek?

Standardowe ciężarówki poruszają się zazwyczaj po drogach publicznych o małym kącie wznoszenia. Pojazdy straży pożarnej muszą często dotrzeć tam, gdzie nie dojeżdżają zwykłe pojazdy ciężarowe (po często stromych drogach prywatnych oraz bezdrożach)!

Łańcuchy śniegowe powinny być więc odporne na przedwczesne zużycie mogące być konsekwencją buksowania kołami z założonymi łańcuchami. Łańcuchy powinny mieć konstrukcję zgrzewaną uniemożliwiającą ich rozerwanie się.

Szybkość montażu łańcuchów nie jest bardzo istotna, bowiem w większości przypadków - na terenach podgórskich - pojazdy czekają na akcję w remizach z już założonymi łańcuchami na kołach. Konsekwencją tego jest fakt, iż zanim pojazdy dojadą do strefy śniegu muszą poruszać się w łańcuchach po czarnych drogach. Z tego też względu łańcuchy powinny być wykonane z grubszego drutu niż standardowy (dla danego rozmiaru ogumienia) lub/i których siatka centralna powinna być bardziej rozbudowana tak, by naciski jednostkowe na ogniwa łańcuchów były jak najmniejsze i by tym samym spowolnić proces ścierania się łańcuchów.

Nasze rekomendacje w kolejności stopnia wzmocnienia łańcuchów:

O łańcuchach śniegowych pewag na koła wozów straży pożarnej można przeczytać w najnowszym numerze magazynu "W Akcji".

W kwestii oferty cenowej prosimy o kontakt z Managerem Produktu:

Marek Ormaniec

693361100

mao@pewag.pl