Odciągi łańcuchowe zabezpieczone antykorozyjnie

techniką pewag Corropro

Powszechnie uważą się (tak myślą laicy!), iż powłoka galwaniczna jest skuteczniejszą ochroną antykorozyjną niż (nowoczesne) techniki malarskie. Nic bardziej mylnego!

Przede wszystkim należy podkreślić, iż proces galwanizowania jest bardzo niebezpieczny dla samych łańcuchów. Cynkowanie łańcuchów może skutkować powstawaniem korozji naprężeniowej czyli tzw. kruchości wodorowej.
Przypominamy, że z godnie z zapisami normy EN 818-2 łańcuchy wykorzystywane do budowy odciągów muszą charakteryzować się możliwością wyciągnięcia (przed zerwaniem) o co najmniej 20%.

PRZESTRZEGAMY przed użytkowaniem odciągów zbudowanych z łańcuchów galwanizowanych!

Nowoczesne techniki malerskie - na przykład pewag Corropro - charakteryzują się znakomitymi wynikami w tzw teście mgły solnej wg ISO 9227. W porównaiu z łańcuchami cynkowanymi , ktore wytrzymują - bez pojawienia się czerwonej rdzy - około 120 godzin, łańcuchy zabezpieczone techniką pewag Corropro wytrzymują ponad 430 godzin! To prawie 4-krotnie dłużej!

W innym teście odciągi łańcuchowe pozostawione działaniu warunków atmosferycznych przez ponad rok "straciły" jedynie połysk powłoki malarskiej!

SKLEP 24/7


W przypadku zainteresowania innowacyjną techniką antykorozyjną pewag Corropro prosimy o bezpośredni kontakt z managerem produktu:

Marek Ormaniec
mao@pewag.pl
+48 693 361 100