pewag snox pro w nowym środowisku dla posiadaczy tablet-ów i smartfon-ów

www.pewagsnoxpro.com

Producent najbardziej innowacyjnych łańcuchów śniegowych pewag snox pro- austriacka firma pewag schneketten Gmbh - uruchomiał nowe środowisko www.pewagsnoxpro.com dla posiadaczy mobilnych urządzeń typu tablet i smatfon.

Aplikacja jest oczywiście również dostępna dla użytkowników przeglądarek internetowych lecz najsprawniej działa na urządzeniach mobilnych.

Na chwilę obecną nowe oprogramowanie zostalo stworzone w języku niemieckim.

Posiadacze smartfon-ów wiedzą jak szybko przenieść się do nowej strony. Wystarczy zeskanować kod z lewej strony artykułu.

Łańcuchy śniegowe pewag snox pro zwyciężyly ostatnio w testach przeprowadzonych przez niemiecki automobilklub ACE oraz dostały wysokie noty we wspólnym teście przeprowadzonym przez 3 organizacje: niemiecki automobilklub ADACaustriacki automobilklub QAMTC oraz holenderski automobilklub ANWB.