pewag winner FIT

Belki rozporowe

Koleny program WINNER!

Program pewag winner FIT jest kolejnym poszerzeniem oferty produktowej dotyczącej techniki podnoszenia ładunków.

Dzięki belkom rozporowym pewag winner FIT można podnosić duże ładunki o długości do 24 metrów i wadze do 400 ton.

Program pewag winner FIT charakteryzują:

  • szybki montaż na miejscu przyszłego użytkowania
  • konstrukcja modułowa; belki mogą być w prosty sposób dopasowywane do wymogów kolejnej aplikacji
  • różnorodność możliwych kombinacji
  • mała waga i rozmiary
  • szybka dostępność z magazynu producenta (do nośności 110 ton); belki o wyższych udźwigach dostępne na zamówienie.

Podczas wyboru pożądanego udźwigu belek należy szczególną uwagę zwrócić na kąty odchylenia od pionu cięgien zawiesi łańcuchowych. Tabele udźwigów w folerze zostały przygotowane dla kątów: 20, 30 oraz 45 stopni. Kąty te bezpośrednio wpływają na długości zawiesi niezbędnych do zastosowania w danej aplikacji.

Należy pamiętać, iż maksymalnie 5 belek można połączyć ze sobą i że najdłuższa z nich ma być centralnym elementem systemu. Belki są dostarczane w charakterystycznym dla programów pewag winner pomarańczowym kolorze.

Po niezobowiązującą wycenę skontaktuj się z managerem produktu:

Piotr Kwaczyński
603 970 100
pik@pewag.pl