Powłoka ProtectPlus

Nowoczesna technika zabezpieczenia przed korozją

 

łańcuchów wykorzystywanych do budowy zawiesi oraz odciągów

Łańcuchów - wykorzystywanych do budowy zawiesi oraz odciągów łańcuchowych - nie wolno poddawać procesom cynkowania oraz galwanizowania we własnym zakresie. Procesy te mogą bowiem prowadzić do powstawania korozji naprężeniowej, a tym samym znacznie osłabiać podatność łańcuchów na ich rozciąganie.
Przypomnijmy, iż norma 818-2 definiuje, że łańcuchy wykorzystywane do budowy zawiesi oraz odciągów muszą charakteryzować się zdolnością (podczas testów) do co najmniej 20% rozciągnięcia się przed ich zerwaniem. Podczas eksploatacji zawiesi oraz odciągów oczywiście nie wolno przeciążać łańcuchów.

Od 2012 roku do pewag group należą francuskie zakłady Chaineries Limousines. To właśnie dzięki francuskiemu producentowi łańcuchów - dostarczającemu duże ilości łańcuchów zabezpieczonych antykorozyjnie na potrzeby francuskiego rybołówstwa - pewag group posiada najnowocześniejszą technologię zabezpieczania łańcuchów przed korozją - ProtectPlus.
 

Od kwietnia 2015 łańcuchy zabezpieczone powłoką ProtectPlus dostępne są również dla polskiego użytkownika zawiesi oraz odciągów łańcuchowych w klasie 8.
Składając zamówienie na łańcuchy oraz odciągi u swojego dostawcy, należy wskazać, aby łańcuchy były zabezpieczone antykorozyjnie powłoką ProtectPlus.

Prosimy o bezpośredni kontakt z managerem produktu:

Marek Ormaniec
mao@pewag.pl
+48 693 361 100