Punkty karne za jazdę bez założonych łańcuchów śniegowych

Jazda bez łańcuchów śniegowych za znakiem C-18 - 1 punkt karny

Jazda w łańcuchach śniegowych za znakiem C-19 - 0 punktów karnych

Od dzisiaj obowiazuje nowy taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe.

Nowe prawo wprowadza również kary punktowe za niektóre wykroczenia, które do tej pory karane były wyłącznie grzywną pieniężną np. za jazdę bez zalożonych łańcuchów śniegowych.

O konieczności używania na kołach pojazdów łańcuchów śniegowych stanowi znak C-18 - "nakaz używania łańcuchów śniegowych". 

Na drodze, na której taki znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym ma obowiązek zamontowania łańcuchów śniegowych na co najmniej dwóch kołach napędowych. Może zdarzyć się sytuacja, że pod tym znakiem umieszczona zostanie tabliczka z symbolem konkretnej kategorii pojazdów. Wówczas obowiązek używania łańcuchów śniegowych dotyczy jedynie kierujących wskazanymi pojazdami. Niezastosowanie się do obowiązku wynikającego ze znaku C-18 zagrożone jest mandatem karnym.

Nowy taryfikator przewiduje 1 punkt karny za niestosowanie się do znaków drogowych niewyszczególnionych w katalogu (również za niestosowanie się do znaku nakazu C-18).
Używanie łańcuchów śniegowych dozwolone jest jedynie na drogach pokrytych śniegiem. Jazda w łańcuchach śniegowych w sytuacji, gdy droga nie jest pokryta śniegiem także stanowi wykroczenie karane mandatem. 
Za niestosowanie się do znaków odwołujacych nakaz jazdy w łańcuchach śniegowych  - nowy taryfikator przewiduje 0 punktów karnych.