Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe o wyższym Dopuszczalnym Obciążeniu Roboczym!

Zawiesia łańcuchowe z AGWW i AGWP

W technice podnoszenia ładunków domniemywa się - w przypadku zawiesi 4-cięgnowych - że tylko 3 cięgna są w pełni obciążone. Wartości DOR (Dopuszczaklnych Obciążeń Roboczych) odczytuje się w tabelach udźwigów z kolumny dedykowanej jednocześnie dla obu typów zawiesi: 3- i 4-cięgnowych.

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu - wbudowaniu w konstrukcję zawiesia 4-cięgnowego dystrubutora ładunku pewag AGWW lub pewag AGWP - można "wymusić" na zawiesiu sytuację, w której wszystkie cztery cięgna zawiesia będą równomiernie obciążone.

Przygotowaliśmy wyjątkową tabelę pewag udźwigów pokazującą obok wartości DOR dla zawiesi 3- i 4-cięgnowych również wartości DOR zawiesi z wykorzystanymi dystrybutorami ładunku AGWW lub AGWP.

UWAGA: wartości w tabeli dotyczą zawiesi zbudowanych tylko i wyłącznie z komponentów produckji pewag. Absolutnie nie wolno wykorzystywać tej tabeli do konfiguracji zawiesi zbudowanych z komponentów innych producentów (zwłaszcza dalekowschodnich)!

Przykład 1:
- zawiesie czerocięgnowe 19mm w dawnej klasie 8 --> DOR= 23.600 kg
- zawiesie czerocięgnowe 16mm w klasie 10 z AGWW --> DOR= 28.000 kg

Jak widać z powyższego przykladu można zredukować wielkość zawiesi z fi=19 do fi=16.

Przykład 2:
- zawiesie czerocięgnowe 13mm w dawnej klasie 8 --> DOR= 11.200 kg
- zawiesie czerocięgnowe 10mm w klasie 10 z AGWW --> DOR= 11.200 kg
- zawiesie czerocięgnowe 10mm w klasie 12 z AGWP --> DOR= 14.000 kg

Jak widać z powyższego przykładu można zredukować wielkość zawiesi z fi=13 do fi=10 w klasie 10, lub wykorzystać zawiesia w klasie 12 o jeszcze wyższym DORze.

UWAGA: wartości w tabeli dotyczą zawiesi zbudowanych tylko i wyłącznie z komponentów produckji pewag. Absolutnie nie wolno wykorzystywać tej tabeli do konfiguracji zawiesi zbudowanych z komponentów innych producentów (zwłaszcza dalekowschodnich)!

Tabela DOR zawiesi czterocięgnowych pewag z AGWW do pobrania

Dzięki tej procedurze można zastąpić dawne zawiesia 4-cięgnowe w klasie wytrzymałości 8 - nowymi, innowacyjnymi zawiesiami łańcuchowymi 4-cięgnowymi pewag w klasie wytrzymałosci 10 z wbudowanymi dystrybutorami ładunków AGWW wykonanymi z łańcuchów i komponentów o rozmiar mniejszych niż te wykorzystane do budowy wspomnianych zawiesi w dawnej klasie wytrzymałości 8.

O rozmiar mniejsze łańcuchy i komponenty to w efekcie tańsze zawiesia czterocięgnowe pewag w wyższej klasie wytrzymalości!

Po niezobowiązującą wycenę zadzwoń do:

Piotr Kwaczyński
603 970 100