Zawiesia łańcuchowe z napinaczami pewag RSKWP

Precyzja zawiesi łańcuchowych pewag

W technikach podnoszenia i mocowania ładunków wykorzystywane są odpowiednio: zawiesia łańcuchowe lub odciągi łańcuchowe.

Zarówno do budowy zawiesi jak i odciągów wykorzystywane są te same elementy za wyjątkiem napinaczy łańcuchowych, które są charakterystycznym elementem konstrukcyjnym odciągów łańcuchowych. To właśnie przez zastosowanie napinaczy (które w swej standardowej wersji nie są przeznaczone do techniki podnoszenia) na zawieszkach identyfikacyjnych odciągów łańcuchowych pojawia się paremia: „Nie zawieszać! Tylko mocować!”

Firma pewag ma jednak w swojej ofercie specjalne napinacze śrubowe pewag RSKWP w 12 klasie wytrzymałości, które można wykorzystywać w technice podnoszenia ładunku.

Dlaczego specjalne napinacze pewag RSKWP są nieraz niezbędne w technice podnoszenia?

Otóż w przypadku zawiesi 4-cięgnowych domniemywa się, że tylko trzy cięgna zawiesia są w maksymalnym stopniu napięte. Dlatego zawiesia 4-cięgnowe mają ten sam DOR (Dopuszczalne Obciążenie Robocze) co zawiesia 3-cięgnowe.

Są jednak takie sytuacje, kiedy nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek chybotanie się podnoszonego ładunku (zawiesia muszą charakteryzować się jednakowym obciążeniem wszystkich czterech cięgien).

Można taka sytuację zapewnić wykorzystując do budowy zawiesia tzw. dystrybutor ładunku AGWP lub poprzez wkomponowanie w konstrukcję zawiesia czterocięgnowego dwóch specjalnych napinaczy śrubowych pewag RSKWP.

Podczas tragów Innoform, które odbywały się w Bydgoszczy w dniach 03-05.03.2020 zaprezentowaliśmy takie zawiesie z wbudowanymi napinaczami śrubowymi.

 

Po więcej informacji skontaktuj się z Managerem Produktu:

Piotr Kwaczyński

pik(@)pewag.pl

+ 48 603 970 100