System SDS/SDD

Z bocznym mocowaniem kubełków 

Typ SDS

SDD

-
Stock: Please specify product option(s).

Product query


Opis produktu

System łańcuchowy przenośników kubełkowych odśrodkowych lub grawitacyjnych  o wysokiej wydajności do transportu różnego rodzaju materiału, zbudowany na bazie łańcuchów o wysokiej odporności na ścieranie, w którym długie odcinki łańcucha ogniwowego połączone złączkami tworzą zamkniętą pętlę - brak słabych punktów charakterystycznych dla systemów wykorzystujących otware ogniwa (szakle). Wysoka prędkość przesuwu łańcucha zapewnia maksymalną wydajność; łączniki kubełkowe BDS przemieszczają się po kołach zębatych o wymiennych zębach z mozliwością ich ustawienia lub po kołach segmentowych. Łączniki BDS i kubełki nie przenoszą żadnych obciążeń wynikających z pracy łańcucha; łączniki BDS mogą być ponownie wykorzystane po wymianie łańcucha, a rozstaw uchwytów łączników BDS odpowiada rozstawowi uchwytów standardowych szakli zgodnych z DIN - pozwala to na łatwą modyfikację z wykorzystaniem tych samych kół i kubełków; możliwość indiwidualnego  montażu łańcucha i kubełków; możliwe dowolne ustawienie odległości pomiędzy kubełkami; długa żywotność łańcucha i bezobsługowa praca dzięki jednakowej twardości powierzchniowej łańcucha i komponentów

Tabela specyfikacji

[]