Łańcuchy pewag "norweskie" z kolcami

Specjalne łańcuchy śniegowe "na Norwegię"

Uwaga na norweskie przepisy!

Od 2008 roku lokalne, austriackie przepisy nakazują, by każdy pojazd o ładowności powyżej 3,5 tony był  - w okresie zimowym od 01 listopada do 15 kwietnia kolejnego roku  -  wyposażony w łańcuchy śniegowe.  Dotyczy to zarówno pojazdów ciężarowych, jak i autokarów.

Austriacka norma Ö-NORM 5119 precyzuje również, jak skonstruowane mają być łańcuchy, aby mogły być użytkowane na drogach Austrii. Wśród wielu szczegółowych wymagań  technicznych, jako jedynie dozwolony,  wskazany jest ślad rombowy zostawiany na śniegu przez siatkę jezdną łańcuchów. Niedozwolony jest tzw. ślad „drabinkowy”. Z kolei za wystarczające według normy jest  zamontowanie dwóch pojedynczych łańcuchów na kołach napędowych. W przypadku osi kół bliźniaczych łańcuchy montuje się na zewnętrznych kołach bliźniaków. Wszędzie tam,  gdzie obowiązek użytkowania łańcuchów śniegowych wynika z zainstalowanych drogowych znaków nakazu, niedozwolone jest zakładanie łańcuchów tekstylnych (łańcuchy tekstylne nie spełniają wymagań normy Ö-NORM 5119).

Ten sam ciągnik siodłowy wraz z naczepą jadąc do Norwegii musi być wyposażony w co najmniej 7 (słownie: siedem!)  sztuk łańcuchów śniegowych. W przypadku niektórych rejonów tego kraju (Nordland, Troms i Finnmark) obowiązek ten trwa od 15 października do 01 maja (w przypadku pozostałych regionów - od 01 listopada do poniedziałku wielkanocnego kolejnego roku).

Kiedy wymagają tego znaki nakazu lub warunki pogodowe, łańcuchy  muszą być zakładane na siedmiu kołach ciągnika siodłowego z naczepą. Łańcuchy należy zamontować wówczas na wszystkich kołach napędowych; w przypadku kół bliźniaczych nakaz ten dotyczy zarówno kół zewnętrznych jak i wewnętrznych! Dodatkowo  - co najmniej jeden łańcuch należy zamontować na koło skrętnej osi ciągnika, po stronie osi jezdni. Nakaz ten ma na celu polepszenie sterowalności pojazdem podczas pokonywania długich, górskich zjazdów. Dwa pozostałe łańcuchy muszą być zamontowane na kołach naczepy.

Uwaga:
Jeśli ciągnik siodłowy z naczepą, który - pod kątem częstych wyjazdów do Austrii - wyposażony jest w 2 sztuki standardowych, pojedynczych łańcuchównagle dostaje zlecenie wyjazdu do Norwegii, „dokupienie” brakujących 5 sztuk łańcuchów może okazać się niewystarczające. Koniecznym może okazać się zakup nowego kompletu 7 sztuk tzw. łańcuchów norweskich.

Dlaczego?  Otóż standardowe łańcuchy powszechnie użytkowane w krajach alpejskich mają inną konstrukcję niż tzw. łańcuchy „norweskie”. Po obu bokach koła  - siatki boczne standardowych, pojedynczych łańcuchów schodzą się prawie do felg. Zamontowanie 4 sztuk takich standardowych łańcuchów na 4 kołach bliźniaków jest po prostu awykonalne z braku miejsca pomiędzy kołami oraz za kołem wewnętrznym.

W przypadku osi napędowej ciągnika pozostają wówczas dwie możliwości: albo na koła bliźniacze montuje się standardowe łańcuchy, ale w wersji bliźniaczej albo 4 sztuki specjalnych, pojedynczych łańcuchów „norweskich”.

Łańcuchy te charakteryzują się tym, że boczne ich elementy opasują tylko górną część profilu opony co umożliwia założenie dwóch pojedynczych łańcuchów na sąsiadujących ze sobą kołach bliźniaka. Łańcuchy zostawiają na śniegu ślad drabinkowy (niedozwolony w Austrii). Wykonane są również nie z ogniw kwadratowych, lecz z tzw. skręcanych ogniw okrągłych z dodatkowo nagrzanymi kolcami, które z jednej strony polepszają trakcję, a z drugiej wydłużają okres używalności łańcuchów.
Firma pewag przygotowała specjalną ofertę na zakup kompletu 7 sztuk łańcuchów „norweskich”. By skorzystać z tej specjalnej oferty należy wysłać niezobowiązujące zapytanie (podając rozmiary ogumienia na trzech osiach zestawu: przedniej i tylnej ciągnika oraz naczepy) na biuro@pewag.pl.

UWAGA: W szczycie sezonu łańcuchy „norweskie” mogą nie być tak łatwo dostępne. Zabezpiecz się przed sezonem i zamów już dzisiaj - taniej!