Hero friction welded chain

Rozpoczyna się nowa era

Od dziesięcioleci łańcuchy były produkowane wg tej samej technologii: cięcie drutu walcowanego albo stali prętowej, gięcie okrągłego pręta stalowego do postaci ogniwa łańcucha i następnie zgrzewanie oporowe albo zgrzewanie oporowe doczołowe, wymagające dużej ilości energii.

Możliwość zastosowania tej tradycyjnej technologii ograniczały takie czynniki jak kształt ogniw łańcucha, które mogły być wykonywane tylko z okrągłego materiału wyjściowego oraz zgrzewalność zastosowanego gatunku stali, zależna w znacznym stopniu od zawartości węgla i pierwiastków stopowych. 

Nowy łańcuch pewag hero, wykonany przez zgrzewanie tarciowe, nie podlega tym ograniczeniom i toruje drogę dla nowej technologii wykonywania łańcuchów.

 

Zalety zgrzewania tarciowego

Bez powstawania jeziorka roztopionego metalu

  • Bez rozrostu ziaren
  • Znacząco mniejsza strefa oddziaływania ciepła

Dokładny proces łączenia

  • Zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchniach kontaktowych łączonych części zostają przy połączeniu wypchnięte do rąbka zgrzeiny, który jest następnie usuwany.

Dowolny wybór materiału

  • Zgrzewane mogą być nawet takie gatunki stali, jak np. 50CrV4, których nie można zgrzewać metodą oporową lub metodą oporową doczołową

Dowolne kształtowanie

  • Każde zastosowanie ma specyficzne właściwości i wymagania, których łańcuch z pręta okrągłego często nie może spełnić. Dzięki zastosowaniu odkuwek można np. zapewnić większy naddatek na zużycie i tym samym większą trwałość łańcuchów

Mniejszy docisk powierzchniowy i większy naddatek na zużycie

  • Kształt klasycznych łańcuchów z pręta o przekroju okrągłym powoduje powstawanie dużych obciążeń w punkcie styku ogniw łańcucha.
  • Geometria łańcucha pewag hero jest dostosowana dokładnie do wymagań stawianych idealnemu łańcuchowi transportowemu. Ponad dwukrotnie większy naddatek na zużycie oraz mniejszy docisk powierzchniowy, spowodowany zoptymalizowaną geometrią łańcucha, poprawiają właściwości kinematyczne i zwiększają trwałość łańcucha o ok. 30%.

Ewolucja łańcucha...