Narzędzie do montażu gąsienic pewag bluetrack

pewag PMTU Universal

Praca maszynowego pozyskania drewna w Polsce charakteryzuje się częstą koniecznością przemieszczania maszyn na nowe powierzchnie, a to wiąże się z nieuchronnością równie częstego demontażu i montażu gąsienic. Te wielokrotnie powtarzane operacje zabierają sporo czasu, nieproduktywnego czasu. Dla jego skrócenia i ułatwienia tych uciążliwych operacji wprowadzamy do oferty, nowe narzędzie montażowe pewag Universal PMTU!

Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby było uniwersalne. Za jego pomocą możemy obsługiwać nie tylko wszystkie gąsienice pewag bluetrack i pewag practrack, ale także  gąsienice innych producentów. Do napędu tego „klucza do gąsienic” stosujemy akumulatorową wkrętarkę wyposażoną w nasadkę 36 mm.
Zestaw zawiera dodatkowo dwie pary niezbędnych klamer, o rozwartości 200 oraz 240 mm.

Ergonomię użycia pewag Universal PMTU istotnie podnosi to, że w montujemy go nad żebrami gąsienic i w linii złączek, to dużo łatwiejsze i wygodniejsze w porównaniu z użyciem standardowego „klucza” wczepianego pod żebrami i do tego głęboko, w połowie ich długości.

Dla maksymalnego usprawnienia i przyspieszenia operacji montażu gąsienic pewag rekomenduje użycie pary (dwóch sztuk) narzędzi Universal PMTU. Na załączonym filmie możemy zobaczyć i ocenić jak szybko pracuje się parą „kluczy”!

Zainteresowanych nowym narzędziem montażowym pewag Universal PMTU
oraz ofertą gąsienic pewag bluetrack i pewag practrack zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Manager Produktu
Marek Ormaniec
+48 693 361 100

mao(at)pewag.pl