Punkty zaczepowe do mocowania ładunków

Punkty zaczepowe pewag PLEW do MOCOWANIA ładunków

Punkty zaczepowe pewag PLEW do MOCOWANIA ładunków

Punkty zaczepowe pewag PLEW do PODNOSZENIA ładunków

Punkty zaczepowe pewag PLEW do PODNOSZENIA ładunków

Pytanie: czym różni się technika podnoszenia ładunków od techniki mocowania ładunków?

Odpowiedź: współczynnikiem bezpieczeństwa.

W technice podnosznia ładunków obowiązuje współczynnik bezpieczeństwa x4. W technice mocowania ładunków obowiązuje współczynnik bezpieczeństwa x2.

Te same punkty zaczepowe (biorąc pod uwagę ich wymiary) oznakowane w kg wykorzystywane są często do techniki mocowania, w której obowiązują daN. Mając świadomość różnic wynikających ze współczynników bezpieczeństwa obowiązujących w obu technikach, użytkownicy często przeliczją jak na przykład: punkt zaczepowy oznakowany 4000kg wyprodukowany z myślą o technice podnosznia odpowiada punktowi zaczepowemu o wartości 8000daN, który ma być wykorzystywany w technice mocowania.

Takie użytkowanie punktów zaczepowych (oznaczonych w kg) w technice mocowania ładunków jest dopuszczalne pod jednym warunkiem: zamocowane punkty zaczepowe wykorzystywane będą tylko i wyłącznie do mocowania ładunków! NIE do mocowania oraz podnoszenia!

Dlaczego? Istnieje niebezpieczeństwo, iż punkty poddawane przeciążeniom związanym z transportem ładunków zostały przeciążone ponad limity stawiane przez technikę podnoszenia ładunków.

Wniosek: jeśli pojazd przeznaczony głównie do mocowania i przewożenia ładunków ma mieć opcję jego ewentualnego podnoszenia - w pojeździe muszą być zamocowane punkty zaczepowe precyzynie oznakowane wskazujące na to, które z nich przeznaczone są do mocowania ładunków (daN), a które do jego podnoszenia (kg).

Firma pewag posiada w swojej ofercie punkty zaczepowe pewag PLEW specjalnie oznakowane z myślą o obu technikach: podnoszenia (kg) i mocowania (daN): zdjęcia po lewej stronie artukułu.

  Punkty zaczepowe pewag do techniki podnoszenia:

  • pewag PLEW 1,5t.
  • pewag PLEW 2,5t.
  • pewag PLEW 4t.
  • pewag PLEW 6,7t.
  • pewag PLEW 10t.
  • pewag PLEW 19t.

  Punkty zaczepowe pewag do techniki mocowania:

  • pewag PLEW 3000 daN
  • pewag PLEW 5000 daN
  • pewag PLEW 8000 daN
  • pewag PLEW 13400 daN
  • pewag PLEW 20000 daN