Transmission chains

Łańcuchy transportowe są produkowane przez nas w następujących postaciach:

  • Łańcuch transportowy panwiowy
  • Łańcuch ze sworzniami rurkowymi
  • Łańcuch ze sworzniami stalowymi
  • Łańcuch rolkowy z długimi ogniwami
  • Łańcuch rolkowy dla maszyn rolniczych
  • Łańcuch Ewarta