System BDD-S 

Kubełki z mocowaniem tylnym / z mocowaniem bocznym

Typ BDD-S

System łańcuchowy przenośników kubełkowych odśrodkowych lub grawitacyjnych  o wysokiej wydajności do transportu różnego rodzaju materiału, zbudowany na bazie łańcuichów o wyskiej odporności na ścieranie, w którym długie odcinki łańcucha ogniwowego połączone złączkami tworzą zamkniętą pętlę - brak słabych punktów charakterystycznych dla systemów wykorzystujących otware ogniwa (szakle). Wysoka prędkość przesuwu łańcucha zapewnia maksymalną wydajność; łączniki kubełkowe BDD-S przemieszczają się po kołach zębatych o wymiennych zębach z możliwością ich ustawienia lub po kołach segmentowych. Zamocowanie kubełka do dwóch ogniw łańcucha zapewnia optymalną  pracę kubełka; możliwość indiwidualnego  montażu łańcucha i kubełków; możliwe dowolne ustawienie odległości pomiędzy kubełkami; łatwy montaż i demontaż łączników kubełkowych BDD-S.

-
Stock: Please specify product option(s).

Product query


Tabela specyfikacji

[]